Nghĩa Sinh & giải thưởng Gia Đình Gương Mẫu năm thứ 12 ngày 24-11-2013 tại khách sạn Sheraton

Nghĩa Sinh hợp tác tổ chức lễ trao giải thưởng Gia Đình Á Châu Gương Mẫu năm thứ 12 vào ngày 24-11-2013 tại hội trường khách sạn Sheraton

 

Vào Chúa nhật, ngày 24-11-2013, Nghĩa Sinh sẽ hợp tác tổ chức lễ trao giải thưởng Gia Đình Á Châu Gương Mẫu năm thứ 12 tại hội trường khách sạn Sheraton, gần Tp. Chicago.

 

Tưởng thưởng:

Được nhận giải thưởng năm nay là gia đình anh Nguyễn Trung Nghĩa và Chị Nguyễn Lệ Hằng do Hội Nghĩa Sinh tiến cử trong buổi họp Trưởng Nghĩa Sinh ngày 1-9-2013 tại Long Grove, Illinois. Tiểu sử gia đình anh Nghĩa sẽ được phổ biến trên Trang nhà Nghĩa Sinh sau ngày trao giải thưởng.

 

Mục đích:

Gia đình là tế bào gốc của đời sống nhân loại. Gia đình là sinh tố chính yếu của sinh hoạt con người. Và gia đình là đơn vị căn bản của mọi tầng lớp xã hội. Ý thức được tầm mức quan trọng của gia đình, giải thưởng Gia Đình Á Châu Gương Mẫu (GĐACGM) đã được thành lập năm 2001 để vinh danh những gia đình Á kiều ưu tú và gương mẫu.  Chương trình nầy đã được Nghĩa Sinh liên tục hợp tác tổ chức trong 12 năm qua (từ năm 2001 đến 2013) với ACUS-TV và các tổ chức Á kiều vùng Chicago.

 

Tiêu chuẩn:

Để được bình chọn nhận giải thưởng, các gia đình được tiến cử phải hội đủ ít nhất là 3 tiêu chuẩn sau đây:

      1)      Đã chính thức lập gia đình và vợ chồng đã chung sống với nhau từ 20 năm trở lên1

2)      Đã dưỡng dục và giáo dục các con của mình nên người

3)      Đã tích cực tham gia các công tác xã hội, từ thiện và bác ái cùng các sinh hoạt xây dựng cộng đồng.

 

Giải thưởng:

Gia đình được bình chọn trúng tuyển giải thưởng GĐACGM sẽ nhận được những bằng tưởng lệ sau đây:

1)      Một Bằng Tưởng Thưởng cho người chồng;

2)      Một Huy Chương GĐACGM cho người vợ;

3)      Một thư Chúc Mừng của Tổng Thống Hoa Kỳ.

 

Cộng đồng:

Các cộng đồng Á kiều nhận giải thưởng GĐACGM hàng năm là:

1)      Chinese American Community – Trung Hoa

2)      Filipino American Community – Phi Luật Tân

3)      Indonesian American Community – Nam Dương

4)      Indian American Community – Ấn Độ

5)      Japanese American  Community – Nhật Bản

6)      Korean American Community – Đại Hàn

7)      Malaysian American Community – Mã Lai

8)      Thai American Community – Thái Lan

9)      Vietnamese American Community – Việt Nam

 

Sứ mệnh:

Ý thức được tầm mức quan trọng của gia đình -- là “tế bào gốc” của xã hội và là “đơn vị căn bản” của cấu trúc xã hội, Huynh Trưởng Nghĩa Sinh Nguyễn Trung Hiếu đã hợp tác với Giáo sư Lourdes Mon, Hiệu Trưởng Trường Saint Anastacia và đại diện các cộng đồng Á Kiều tại Chicago để lập ra giải thưởng Gia Đình Á Châu Gương Mẫu vào năm 2001 nhằm mục đích vinh danh những gia đình Á kiều ưu tú và gương mẫu. Chương trình giải thưởng GĐACGM đã được liên tục tổ chức trong 12 năm qua, từ năm 2001 đến 2013 với sự hỗ trợ của tài chánh của Chương Trình Truyền Hình Á Châu ACUS-TV.

 

Quốc tế:

Cùng một nhận định tương tự về vai trò quan trọng của gia đình trong cộng đồng nhân loại, Liên Hiệp Quốc đã chọn ngày 15 tháng 5 mỗi năm là Ngày Gia Đình Thế Giới của tổ chức Liên Hiệp Quốc (United Nations’ International Day of Families).

 

- Đoàn Nhân Ái

 

 

 

Ghi chú:

(1) Ngoại lệ về số năm phải được chuẩn thuận trước

[1] Ngày Gia Đình Thế Giới của Tổ chức Liên Hiệp Quốc
Link:
http://undesadspd.org/Family/InternationalObservances/InternationalDayofFamilies.aspx

[2] Các Trường Công Giáo Chicago
Link: 
http://www.archdiocese-chgo.org/about_us/statistics.shtm
[3] Tổ chức Nghĩa Sinh
Link:
www.NghiaSinh.org

Link: http://www.youtube.com/watch?v=LHlGh1wRT2Y

[4] Huynh Trưởng Nghĩa Sinh
Link: 
http://www.asianamerican.net/bios/Hieu_Nguyen-Trung.html

Link: http://www.youtube.com/watch?v=LR7W9pz_7Gs

 

 

Đoàn Nhân Ái
(18/10/2013 - 9441 lượt xem)

Các bài viết khác cùng tác giả Đoàn Nhân Ái