Học viện Nghĩa Sinh: Thư khen ngợi quý Linh mục, Tu sĩ và Huynh trưởng của Giáo sư Chủ nhiệm Chương trình Thạc sĩ Khoa học TPIS ngành Quản trị và Lãnh đạo

Học viện Nghĩa Sinh: Thư khen ngợi quý Linh mục, Tu sĩ và các Huynh trưởng của Giáo sư Chủ nhiệm Chương trình Thạc sĩ Khoa học TPIS ngành Quản trị và Lãnh đạo

LTS - Giáo sư Tiến sĩ Moussa Ayyash đã giảng dạy chương trình TPIS tại Đại học Công lập Chicago trong nhiều năm qua. Hiện tại thầy là Giáo sư Chủ nhiệm Chương trình Thạc sĩ Khoa học MSTPIS (Master of Science in Technology and Performance Improvement Studies). Chương trình Thạc sĩ này có 5 nhiệm ý hay chuyên ngành sau đây:

1. Performance Management/Leadership;
2. Instructional Designs;
3. Information Technology;
4. Telecommunications; and
5. Cybersecurity.

Đa số sinh viên Việt Nam theo học chuyên ngành số 1: Quản trị và Lãnh đạo Thực hành.

Ngày 8/4/2022 vừa qua, Tiến sĩ Moussa Ayyash đã gửi Thầy Nguyễn Trung Hiếu một văn thư khen ngợi các sinh viên Việt Nam. Đội ngũ sinh viên Việt Nam được khen ngợi trong dịp nầy gồm có quý Linh mục, Tu sĩ và các Huynh trưởng. Nguyên văn nội dung thư khen ngợi của Giáo sư Chủ nhiệm như sau:

NỘI DUNG THƯ KHEN NGỘI CỦA GSTS AYYASH

Cảm ơn Tiến sĩ Hiếu,

Tôi rất vui vì sinh viên Việt Nam quan tâm đến chương trình TPIS của chúng ta. Nói một cách trung thực, sinh viên Việt Nam là trong số những sinh viên giỏi nhất của chương trình TPIS: lịch thiệp, chuyên nghiệp, và chăm chỉ. Tôi thích sự chú tâm để ý của họ đến từng chi tiết.

Tôi cam kết giúp họ đạt được các mục tiêu chuyên môn để giúp đất nước và xã hội của họ tốt đẹp hơn.

Trân trọng,

Giáo sư Tiến sĩ Moussa Ayyash, Ph.D., SMIEEE
Giáo sư Chủ nhiệm, MSTPIS Khoa học Điện tóan và Công nghệ
Chuyên khoa Điện toán, Tin học, và Chuyên khoa Toán học và Công nghệ
Trung tâm Tin học, và Trung tâm Nghiên cứu Giáo dục An ninh Mạng (CINSER)

DR. AYYASH S LETTER OF COMMENDATION

Thank you Dr. Hieu,  

I am very happy that Vietnamese students are interested in our TPIS program. Actually, the Vietnamese students are amongst the best students in the TPIS program: polite, professional, and hard working. I like their attention to detail.

I am committed to helping them achieve their professional goals for the betterment of their society and country.  

Regards, 

Dr. Moussa Ayyash, Ph.D., SMIEEE
Professor in Charge of MSTPIS Computing Sciences and Technologies 
Department of Computing, Information, and Mathematical Sciences & Technology
Center for Information and Security Education Research (CINSER)

LƯỢC SỬ THÀNH LẬP CHƯƠNG TRÌNH THẠC SĨ TRỰC TUYẾN

- Ngày 30/08/2018: Viện trưởng Đại học Công lập Chicago và Giám đốc Học viện Nghĩa Sinh ký kết Văn bản Thỏa thuận (Memorandum of Agreement) thiết lập Chương trình Thạc sĩ Trực tuyến.

- Ngày 18/09/2018: Các lớp Anh ngữ được thành lập nhằm hỗ trợ sinh viên thi đậu IELTS hoặc TOEFL để có đủ khả năng theo học chương trình thạc sĩ.

- Ngày 09/01/2019: Các lớp Anh ngữ bắt đầu khai giảng. Có 52 sinh viên theo học 3 lớp với 3 trình độ khác nhau (Foundation, Intermediate và Advancement).

- Từ ngày 1/9/2020 đến ngày 17/03/2022: Có tổng cộng 54 sinh viên theo học các lớp IEL1 đến lớp IEL8.

- Ngày 9/1/2021: Chương trình Thạc sĩ Năm I bắt đầu với những sinh viên thi đậu IELTS hoặc TOEFL.

- Ngày 9/1/2022: Chương trình Thạc sĩ Năm II bắt đầu với những sinh viên thi đậu IELTS hoặc TOEFL.

- Ngày 19/04/2022: 72 Linh mục, Tu sĩ, Huynh trưởng và Giáo Lý viên tham dự 3 Khóa Anh ngữ để chuẩn bị nhập học chương trình thạc sĩ. Các khóa Anh ngữ được sắp xếp thành 3 trình độ Anh ngữ khác nhau (IEL Foundation-I; IEL-I; và IEL-IX).

Nếu mọi sự diễn tiến tốt đẹp như dự kiến, một số sinh viên sẽ nhận Bằng Thạc Sĩ Khoa học về Quản trị và Lãnh đạo Thực hành (Master of Science in TPIS with Performance Management and Leadership) vào cuối tháng 12/2022.

- Đoàn Nhân Ái

Đoàn Nhân Ái
(09/04/2022 - 997 lượt xem)

Các bài viết khác cùng tác giả Đoàn Nhân Ái