Cảm ơn quý Ân nhân Nghĩa Sinh đã đóng góp gần 50 triệu hỗ trợ dự án 10 giếng nước sạch cho người nghèo ở Châu Đốc

Cảm ơn quý Ân nhân Nghĩa Sinh đã đóng gần 50 triệu hỗ trợ dự án 10 giếng nước sạch cho người nghèo tại Châu Đốc


Đoàn Nhân Ái
(02/11/2017 - 1451 lượt xem)

Các bài viết khác cùng tác giả Đoàn Nhân Ái