Mười Điều Tâm Sinh

 

1)      Nghĩa-Sinh kính-tôn Tạo-Hóa, yêu-mến tha-nhân, phụng-sự tổ-quốc, xây-dựng gia-đình, trung-thành với HNV và cải-thiện bản-thân.

2)      Nghĩa-Sinh trở nên gương-mẫu cho mọi người bằng đời sống lương-thiện, đơn-sơ, thành-thật và trong sạch từ tư-tưởng, ngôn-ngữ đến hành-động.

3)      Nghĩa-Sinh triệt-để phục-tùng quyền-vụ của các huynh-trưởng trực-thuộc, không biện-luận để thoái-thác trách-nhiệm, không hèn nhát khước-từ hình phạt.

4)      Nghĩa-Sinh biết tự-trọng để ai cũng có thể tín-nhiệm vào lời nói và việc làm của mình.

5)      Nghĩa-Sinh luôn giữ tín-nghĩa với đồng bạn và cư xử lịch-sự với mọi người.

6)      Nghĩa-Sinh gọi nhau bằng anh, chị, em; kính-trọng, yêu-thương và nâng đỡ nhau trong mọi lúc.

7)      Nghĩa-Sinh gặp gian-khổ vẫn luôn vui tươi, lạc-quan và hăng-hái phụng-sự.

8)      Nghĩa-Sinh chung sống hòa-đồng, loại bỏ mọi tị-hiềm, ghen ghét, kỳ-thị, chia rẽ, để trở nên bạn hữu tốt của mọi người.

9)      Nghĩa-Sinh sẵn sàng bênh-vực và bảo-vệ uy-tín, danh-dự Nghĩa-Sinh trong mọi lúc bằng lời nói, việc làm và cả cuộc sống của mình.

10) Nghĩa-Sinh tuyệt-đối không phê-bình, chỉ-trích các đoàn thể bạn; phải tìm mọi cách cộng-tác, giúp đỡ và luôn nguyện-xin cho những tổ chức này được phát-triển trong tình huynh-đệ chân-thật.

 

 

Nghĩa Sinh
(27/05/2008)