Một vài hoạt động Nghĩa Sinh tiêu biểu trong những năm gần đây

Một vài hoạt động Nghĩa Sinh tiêu biểu trong những năm gần đây

• Học viện Lãnh đạo Nghĩa Sinh: Chúng tôi đã tổ chức và điều hành 16 lớp về Kỹ năng Lãnh đạo, Kỹ năng Làm việc theo Nhóm và Kỹ năng Sống cho hơn 1800 linh mục, nữ tu, chủng sinh và các huynh trưởng thanh niên trong tám năm (từ năm 2011 đến năm 2018).

• Học viện Phục vụ Nghĩa Sinh: Chúng tôi đã thực hiện 36 giếng nước sạch cho 36 gia đình nghèo; trả học phí, tập vở và sách giáo khoa cho 30 trẻ em mồ côi; giúp 81 bệnh nhân tâm thần trả tiền khám sức khỏe và điều trị y tế; và cung cấp nhiều dịch vụ khác cho người cao tuổi (từ năm 2011 đến năm 2018) qua các hoạt động từ thiện và bác ái của Đoàn CTXH Nghĩa Sinh.

Trên đây là một số công tác Nghĩa Sinh điển hình trong những năm gần đây.

---------o0o---------

Some typical NghiaSinh services in recent years

NghiaS Leadership Academy: We have organized and led 16 classes in Leadership Skills, Teamwork Skills and Life Skills for more than 1800 pastors, sisters, seminarians and youth leaders for eight years (from 2011 to 2018).

• NghiaSinh Service Academy: We have made 36 wells of clean water for 36 poor families; paid tuition fees, notebooks and textbooks for 30 orphans; helped 81 patients with mental health issues pay for their physical exams and medical treatment; and provided many other services to the elderly (from 2011 to 2018) by the NghiaSinh Social Work Team.

Above are some typical NghiaSinh services in recent years.

- Đoàn Nhân Ái

 

Đoàn Nhân Ái
(13/10/2018 - 1137 lượt xem)

Các bài viết khác cùng tác giả Đoàn Nhân Ái