Học viện Nghĩa Sinh: Ngày khai giảng các lớp Anh ngữ trực tuyến và Luyện thi IELTS/ TOEFL miễn phí cho quý Linh mục, Tu sĩ và Giáo l‎ý viên

Học viện Nghĩa Sinh: Ngày khai giảng các lớp Anh ngữ trực tuyến và Luyện thi IELTS/ TOEFL miễn phí cho quý Linh mục, Tu sĩ và Giáo l‎ý viên


Trân trọng kính mời quý Cha, quý Soeurs, quý Thầy cùng các Giáo l‎ý viên tham dự các Khóa Anh ngữ và Luyện thi IELTS/ TOEFL sau đây:

I. KHÓA LUYỆN THI IELTS PREPARATION IX

 • Ngày khai giảng: 19/04/2022
 • Ngày giờ học trong tuần: Thứ Ba và thứ Năm, từ 7:30 – 9:30 tối (theo ngày giờ VN).
 • Thời gian khóa học: Tổng cộng 30 tiết học và 2 tiết thi kết khóa/mãn khóa. Học viên theo học trong 8 tuần liên tiếp.
 • Giaos viên: Cô Nguyễn Kim Chung và Mr. Gene Morris. Admin là Dr. Nguyen Trung Hieu.
 • Tổ chức và bảo trợ: Học viện Nghĩa Sinh và Đại học Công lập Chicago
 • Cách thức vào lớp học:

Mở Computer và bấm vào link sau đây để vào lớp học:

LINK => IELTS PREPARATION IX

https://us02web.zoom.us/j/9382520566?pwd=dnk0QkpUM0FjbDBKU2c0aHZ2Q0pxZz09

Trường hợp không có Computer, xin mở iPhone và bấm vào link trên đây để vào lớp học.

II. KHÓA ANH NGỮ IELTS FOUNDATION I

 • Ngày khai giảng: 20/04/2022
 • Ngày giờ học trong tuần: Thứ Tư và thứ Năm, từ 7:30 – 9:30 tối (theo ngày giờ VN).
 • Thời gian khóa học: Tổng cộng 30 tiết học và 2 tiết thi kết khóa/mãn khóa. Học viên theo học trong 8 tuần liên tiếp.
 • Giáo viên: Cô Nguyễn Ngọc Quỳnh Hương và Cô Lê Thị Truyền (Phụ tá Giáo viên). Admin là Dr. Richard Darga.
 • Tổ chức và bảo trợ: Học viện Nghĩa Sinh và Đại học Công lập Chicago
 • Cách thức vào lớp:

Xin mở Computer và bấm vào link sau đây để vào lớp học:

LINK => IELTS FOUNDATION I

https://us06web.zoom.us/j/9515060926?pwd=NlRuL1NuTERUQXVFdzdXaFFiYnpQUT09

Trường hợp không có Computer, xin mở iPhone và bấm vào link trên đây để vào lớp học.

III. KHÓA BỒI DƯỠNG KỸ NĂNG ĐỌC ANH NGỮ

Khóa học này đã khai giảng được hơn 8 tuần do Giảng viên Trần Hoàng Quân phụ trách vào tối thư Tư trong tháng. Có quý Cha, quý Soeurs và Huynh trưởng tham dự lớp nầy.

IV. KHÓA ANH NGỮ CĂN BẢN IEL/ESL I

Khóa học này đã khai giảng được hơn 4 tuần do Cô Huỳnh Thanh Thảo giảng dạy, Sr. Bích Loan phụ tá. Admin là Cô Nguyễn Hoàng Lan. Lớp nầy có 20 nữ tu tham dự.

TÓM LƯỢC TIỂU SỬ CỦA CÁC GIÁO VIÊN 

Cô Nguyễn Thị Kim Chung

 

Tốt nghiệp Cử nhân Anh văn tại Đại học Sư phạm TPHCM năm 2001 và tốt nghiệp Thạc sĩ Anh ngữ tại Úc và Thạc sĩ Quản trị tại Bỉ (Âu châu). Là Giảng sư Anh ngữ tại Đại học Công nghệ TPHCM hơn 17 năm.

Cô Trần Ngọc Quỳnh Hương

Tốt nghiệp Cử nhân Anh văn tại Đại học Sư phạm TPHCM năm 2016. Là Giáo viên Anh ngữ tại Hội Việt Mỹ 6 năm và tại Trường Cao Đẳng FPT POLYTECHNIC 2 năm.

Mr. Gene Morris

Sinh trưởng và làm việc tại thành phố Seattle (Hoa Kỳ). Hiện tại ông là Giám đốc Sáng lập tổ chức từ thiện Alaine Kovach Foundation.

Dr. Richard Darga

Tốt nghiệp Tiến sĩ Giáo dục tại Đại học Michigan tại Hoa Kỳ. Là Giáo sư Khoa trưởng đặc trách Giảng huấn (Instruction Services) tại Đại học Công lập Chicago gần 20 năm.


Dr. Nguyen Trung Hieu

Tốt nghiệp Thạc sĩ Giáo dục, Thạc sĩ Khoa học Truyền thông, Tiến sĩ Giáo dục và Tiến sĩ Lãnh đạo tại các trường Đại học Thống đốc, Đại học Sarasota, Đại học Dòng Tên Loyola và Đại học Chicago. Hiện là Giám đốc Chương trình Thạc sĩ Trực tuyến tại Đại học Công lập Chicago.

V. XIN MỜI XEM CÁC THÔNG TIN LIÊN LỆ
[1] Chương trình Thạc sĩ Lãnh đạo Cộng đoàn
http://www.nghiasinh.org/?mode=new_nd&stt=1167
[2] Chương trình Thạc sĩ Khoa học Quản trị và Lãnh đạo
http://www.nghiasinh.org/?mode=new_nd&stt=1236
[3] Học viện Lãnh đạo Nghĩa Sinh
http://www.nghiasinh.org/img/tonghop/4.2pngnghiasinhleadershipacademyfinalbest09jan22.png
[4] Học viện Nghĩa Sinh Phục vụ
http://www.nghiasinh.org/img/tonghop/5.pngnghiasinhservantshipacademyfinalbest09jan22.png

[5] Hình ảnh 10 Năm Thường huấn Lãnh đạo Phục vụ
http://www.truyen-tin.net/ViewPhotoGallery.aspx?tabid=123&mid=498&PhotoAlbumPK=567

- Đoàn Nhân Ái

Đoàn Nhân Ái
(13/04/2022 - 1709 lượt xem)

Các bài viết khác cùng tác giả Đoàn Nhân Ái