Cảm nhận về khóa tập huấn “Làm việc Nhóm” tại Tổng Giáo phận Hà Nội do Huynh Trưởng Nghĩa Sinh đảm trách

Cảm nhận về khóa tập huấn “Làm việc Nhóm” dành cho quý tiền chủng sinh và ứng sinh Tổng Giáo phận Hà Nội do Huynh Trưởng Nghĩa Sinh đảm trách

 

CHƯƠNG TRÌNH TẬP HUẤN

Để đáp ứng nhu cầu “loan báo Tin Mừng” trong thời đại mới, 54 tiền chủng sinh và ứng sinh Thánh Gioan đã tham dự khóa tập huấn kỹ năng "Làm việc Nhóm" vào đầu năm 2018. Mỗi khóa tập huấn bao gồm 30 tiết học kéo dài trong 6 ngày, mỗi ngày 6 tiết học. Các tiết còn lại (31-36) được dùng cho việc lượng định, lượng giá và nghi thức đúc kết khóa tập huấn. Chương trình tập huấn bao gồm 5 chủ đề:

 

1) Năm thứ nhất (2016): Lãnh đạo Bản thân

2) Năm thứ hai (2017): Quản lý Tổ chức

3) Năm thứ ba (2018): Làm việc Nhóm | Làm việc Chung

4) Năm thứ tư (2019): Lãnh đạo Phục vụ | Lãnh đạo Thăng hóa

5) Năm thứ năm (2020): Phát triển Nhân sự | Quản trị Tài chánh

 


Hình trên: Quý Tiền Chủng sinh và Ứng sinh tham dự các lớp học và thực tập kỹ năng làm việc nhóm và làm việc chung trong cộng đoàn.

 

VĂN MINH TÌNH YÊU

Ngoài phần diễn giảng về kỹ năng làm việc nhóm và kỹ năng làm việc chung, Thầy Giuse còn chia sẻ ý nghĩa của nền “Văn minh Tình yêu” mà Đức Kitô là sáng tổ và chúng ta cần làm việc nhóm và làm việc chung để quảng bá nền văn minh tình yêu nầy trong sứ vụ loan báo Tin Mừng.

 

1) Văn minh là điểm sáng của văn hóa – giá trị, thẩm mỹ, nhân đạo. Văn minh phản nghĩa với sơ khai, lạc hậu, phi nhân. Văn minh hiện đại bao gồm văn minh công nghiệp và văn minh tin học cùng với cuộc các mạng kỹ thuật điện tử tin học hiện nay.

2) Tình yêu là một trải nghiệm tình cảm nồng nhiệt và gắn bó giữa người với người, giữa người với vạn vật, giữa người với thiên nhiên như tình yêu quê hương, gia đình, bạn bè.

3) Văn minh Tình yêu đặt nền tảng trên tình yêu của Thiên Chúa dành cho con người cũng như tình yêu của con người dành cho Thiên Chúa, dành cho chính mình, dành cho cho anh chị em và cho vạn vật.

 

Trong một thế giới nghiêng về tục hóa, chúng ta cần làm việc chung với nhau để quảng bá nền VĂN MINH TÌNH YÊU -- đã được ghi nhận trong Giáo huấn Xã hội Công Giáo -- để thực hiện những giá trị cốt lõi của nền Văn minh Tình yêu trong đời sống cộng đồng nhân loại.

 

NGHI THỨC KẾT KHÓA

Sau 6 ngày tập huấn với 30 tiết học, khóa tập huấn Kỹ năng Làm việc Nhóm đã được bế mạc trong nghi thức kết khóa. Chương trình được bắt đầu bằng ca nguyện, “Xin Ngôi Ba Thiên Chúa” và lắng nghe đoạn Tin mừng Mt 10, 5-16 nói về việc Chúa Giêsu sai 12 môn đệ đi rao giảng tin mừng và chữa lành bệnh tật, sau khi các ông đã ở và học với Chúa một thời gian. Đó cũng là điều mà lễ tổng kết khóa học này hướng tới, sau một thời gian học tập, rèn luyện cùng Thầy Giuse, anh em tiền chủng sinh và ứng sinh cũng được mời gọi ra đi đem những gì mình đã đón nhận cho người khác.

 


Hình trên: Quý Tiền Chủng sinh và Ứng sinh tham dự Nghi thức Đúc kết Khóa Tập huấn Kỹ năng Làm việc Nhóm và Kỹ năng Làm việc Chung

 

Trước khi trao chứng chỉ tham dự, Linh mục Đỗ Văn Tuyến, Giám đốc Nhà Ứng sinh Thánh Gioan, trực thuộc Đại Chủng viện Thánh Giuse Hà Nội đã ngỏ lời cám ơn Thầy Giuse Nguyễn Trung Hiếu. Cha Giám đốc nói: "... vì lòng kính mến Chúa, yêu mến Giáo Hội và quý mến tiền chủng sinh và ứng sinh của Tổng Giáo phận Hà Nội, thầy đã không quản ngại những khó khăn cực nhọc vì cao tuổi, đã đến đây chia sẻ với chúng ta những kiến thức thực dụng, bổ ích, giá trị và chất lượng. Nguyện xin Chúa trả công bội hậu cho thầy và gia đình."

 

- Đoàn Nhân Ái (tổng hợp)

 

XIN MỜI XEM HÌNH ẢNH VÀ THÔNG TIN LIÊN HỆ

1. Đại Chủng Viện TGP Hà Nội
http://www.nghiasinh.org/?mode=new_nd&stt=1129
2. Đại Chủng Viện GP Vinh
http://www.nghiasinh.org/?mode=new_nd&stt=1087
3. Học Viện Liên Dòng TGH Gioan XXIII
http://www.nghiasinh.org/?mode=new_nd&stt=1125
4. Tiền Chủng Viện Xã Đoài
http://www.nghiasinh.org/?mode=new_nd&stt=1124
 


 

 

 

 

Đoàn Nhân Ái
(29/03/2018 - 2018 lượt xem)

Các bài viết khác cùng tác giả Đoàn Nhân Ái