Hình Ảnh

Hình Ảnh

Đoàn CTXH Nghĩa Sinh giúp 12 giếng nước sạch cho 12 hộ gia đình nghèo tại Giáo xứ Tôma (GP. Cần Thơ).
Huy hiệu Nghĩa Sinh năm 1983
10 Điều Tâm Sinh năm 1963
Huy hiệu Nghĩa Sinh năm 1963
Đoàn CTXH Nghĩa Sinh giúp tập vở, sách học và học phí cho 30 cô nhi tại TTXH Chùa Hộ Pháp (Bà Rịa).
ĐGM Nguyễn Thái Hợp & Khóa Dự trưởng Nghĩa Sinh Công giáo Giáo phận Vinh
Các khóa thường huấn Kỹ năng Lãnh đạo & Kỹ năng Phục vụ
Khóa Dự trưởng Nghĩa Sinh Công giáo Giáo phận Vinh
Hoạt động của Đoàn Công tác Xã hội Nghĩa Sinh tại Sóc Trăng
Hoạt động của Đoàn Công tác Xã hội Nghĩa Sinh tại Cần Thơ
Khóa Kỹ năng Lãnh đạo Phục vụ tại Đại Chủng Viện Hà Nội do Huynh Trưởng Nghĩa Sinh đảm trách
Khóa Kỹ năng Lãnh đạo Phục vụ tại Đại Chủng Viện Hà Nội do Huynh Trưởng Nghĩa Sinh đảm trách
Kỷ niệm 55 năm ngày thành lập Nghĩa Sinh * 1963-2018
Khóa Kỹ năng Lãnh đạo Phục vụ tại TCV-NUS Hà Nội do Huynh Trưởng Nghĩa Sinh đảm trách
Khóa Kỹ năng Lãnh đạo Phục vụ tại TCV-NUS Hà Nội do Huynh Trưởng Nghĩa Sinh đảm trách
Lễ mãn khóa Kỹ năng Làm việc Nhóm tại Tiền Chủng viện Xã Đoài * Tháng 1-2018.
Lớp học Kỹ năng Làm việc Nhóm tại Tiền Chủng viện Xã Đoài * Tháng 1-2018.
Bảy Thói quen Trợ giúp Lãnh đạo Bản thân * Stephen Covey
Lớp học khóa Kỹ năng Lãnh đạo Bản thân tại Học viện Liên dòng Xã Đoài * Tháng 1-2018.
Lễ mãn khóa Kỹ năng Lãnh đạo Bản thân tại Học viện Liên dòng Xã Đoài * Tháng 1-2018.
Lễ Tạ Ơn Nghĩa Sinh năm thứ 35 * 1983-2017 * Huynh Trưởng Nghĩa Sinh
Lễ Tạ Ơn Nghĩa Sinh năm thứ 35 * 1983-2017 * Huynh Trưởng Nghĩa Sinh
Lễ Tạ Ơn Nghĩa Sinh năm thứ 35 * 1983-2017 * Huynh Trưởng Nghĩa Sinh
Lễ Tạ Ơn Nghĩa Sinh năm thứ 35 * 1983-2017 * Huynh Trưởng Nghĩa Sinh
Lễ Tạ Ơn Nghĩa Sinh năm thứ 35 * 1983-2017 * Huynh Trưởng Nghĩa Sinh
Chúc mừng Sinh nhật thứ 48 của Phương đoàn Nghĩa Sinh Phước Tuy * 1969-2017
Chúc mừng Sinh nhật thứ 48 của Phương đoàn Nghĩa Sinh Phước Tuy * 1969-2017
Chúc mừng Sinh nhật thứ 48 của Phương đoàn Nghĩa Sinh Phước Tuy * 1969-2017
Chúc mừng Sinh nhật thứ 48 của Phương đoàn Nghĩa Sinh Phước Tuy * 1969-2017
Chúc mừng Sinh nhật thứ 48 của Phương đoàn Nghĩa Sinh Phước Tuy * 1969-2017
Chúc mừng Sinh nhật thứ 48 của Phương đoàn Nghĩa Sinh Phước Tuy * 1969-2017
Chúc mừng Sinh nhật thứ 48 của Phương đoàn Nghĩa Sinh Phước Tuy * 1969-2017
Chúc mừng Sinh nhật thứ 48 của Phương đoàn Nghĩa Sinh Phước Tuy * 1969-2017
Chúc mừng Sinh nhật thứ 48 của Phương đoàn Nghĩa Sinh Phước Tuy * 1969-2017
Chúc mừng Sinh nhật thứ 48 của Phương đoàn Nghĩa Sinh Phước Tuy * 1969-2017
Chúc mừng Sinh nhật thứ 48 của Phương đoàn Nghĩa Sinh Phước Tuy * 1969-2017
Chúc mừng Sinh nhật thứ 48 của Phương đoàn Nghĩa Sinh Phước Tuy * 1969-2017
Chúc mừng Sinh nhật thứ 48 của Phương đoàn Nghĩa Sinh Phước Tuy * 1969-2017
Chúc mừng Sinh nhật thứ 48 của Phương đoàn Nghĩa Sinh Phước Tuy * 1969-2017
Chúc mừng Sinh nhật thứ 48 của Phương đoàn Nghĩa Sinh Phước Tuy * 1969-2017
Khóa Kỹ năng Lãnh đạo tại Trung tâm Mục vụ Sài Gòn – Tháng 2-2017.
Khóa Kỹ năng Lãnh đạo tại Đại Chủng Viện St. Francis Xavier – Tháng 1-2017.
ĐTGM Joseph Kurtz, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ (từ 12-2013 đến 12-2016) dâng Thánh lễ Tân niên cho 25 ngàn giáo dân Giáo phận Vinh.
Khóa Kỹ năng Lãnh đạo tại Tiền Chủng viện Hà Nội – Tháng 2-2017.
Khóa Kỹ năng Lãnh đạo tại Trung tâm Mục vụ Sài Gòn – Tháng 2-2017.
Khóa Kỹ năng Lãnh đạo tại Học viện Liên dòng Xã đoài.
Dự án “Giếng Nước Sạch Cho Người Nghèo” do Đoàn Công Tác Xã Hội Nghĩa Sinh thực hiện tại Cù lao Hậu Bội, Sóc Trăng – Tháng 3-2017.
Dự án “Giếng Nước Sạch Cho Người Nghèo” do Đoàn Công Tác Xã Hội Nghĩa Sinh thực hiện tại Cù lao Hậu Bội, Sóc Trăng – Tháng 3-2017.
Dự án “Giếng Nước Sạch Cho Người Nghèo” do Đoàn Công Tác Xã Hội Nghĩa Sinh thực hiện tại Cù lao Hậu Bội, Sóc Trăng – Tháng 3-2017.
ĐTGM Joseph Kurtz, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ (từ 12-2013 đến 12-2016) dâng Thánh lễ Tân niên cho 25 ngàn giáo dân Giáo phận Vinh.
Đoàn CTXH Nghĩa Sinh đang tham gia các hoạt động từ thiện bác ái tại hai tỉnh Bạc Liêu và Sóc Trăng ngày 2 và 3 tháng 1 năm 2017.
Đoàn CTXH Nghĩa Sinh đang tham gia các hoạt động từ thiện bác ái tại hai tỉnh Bạc Liêu và Sóc Trăng ngày 2 và 3 tháng 1 năm 2017.
Đoàn CTXH Nghĩa Sinh đang tham gia các hoạt động từ thiện bác ái tại hai tỉnh Bạc Liêu và Sóc Trăng ngày 2 và 3 tháng 1 năm 2017.
Đoàn CTXH Nghĩa Sinh đang tham gia các hoạt động từ thiện bác ái tại hai tỉnh Bạc Liêu và Sóc Trăng ngày 2 và 3 tháng 1 năm 2017.
Đoàn CTXH Nghĩa Sinh đang tham gia các hoạt động từ thiện bác ái tại hai tỉnh Bạc Liêu và Sóc Trăng ngày 2 và 3 tháng 1 năm 2017.
Nghĩa Sinh Công tác Xã hội & Công tác Giáo dục Đào tạo
Nghĩa Sinh Công tác Xã hội & Công tác Giáo dục Đào tạo
Nghĩa Sinh Công tác Xã hội & Công tác Giáo dục Đào tạo
Nghĩa Sinh Công tác Xã hội & Công tác Giáo dục Đào tạo
Nghĩa Sinh Công tác Xã hội & Công tác Giáo dục Đào tạo
Nghĩa Sinh Công Tác Xã Hội: Mái Ấm Tình Thương cho người nghèo
Lễ Tạ Ơn Nghĩa Sinh năm 34 tại Nguyện đường St. Henry Chicago ngày 24-11-2016
Lễ Tạ Ơn Nghĩa Sinh năm 34 tại Nguyện đường St. Henry Chicago ngày 24-11-2016
Lễ Tạ Ơn Nghĩa Sinh năm 34 tại Nguyện đường St. Henry Chicago ngày 24-11-2016
Ca đoàn Cecilia và Nghĩa Sinh
Đoàn CTXH Nghĩa Sinh: Hợp tác xây dựng Mái Ấm Tình Thương cho gia đình nghèo.
Đoàn CTXH Nghĩa Sinh: Hợp tác xây dựng Mái Ấm Tình Thương cho gia đình nghèo.
Đoàn CTXH Nghĩa Sinh: Hợp tác xây dựng Mái Ấm Tình Thương cho gia đình nghèo.
Đoàn CTXH Nghĩa Sinh: Hợp tác xây dựng Mái Ấm Tình Thương cho gia đình nghèo.
Đoàn CTXH Nghĩa Sinh: Hợp tác xây dựng Mái Ấm Tình Thương cho gia đình nghèo.
Đoàn CTXH Nghĩa Sinh: Hợp tác xây dựng Mái Ấm Tình Thương cho gia đình nghèo.
Đoàn CTXH Nghĩa Sinh: Hợp tác xây dựng Mái Ấm Tình Thương cho gia đình nghèo.
Đoàn CTXH Nghĩa Sinh: Hợp tác xây dựng Mái Ấm Tình Thương cho gia đình nghèo.
Đoàn CTXH Nghĩa Sinh: Hợp tác xây dựng Mái Ấm Tình Thương cho gia đình nghèo.
Đoàn CTXH Nghĩa Sinh: Hợp tác xây dựng Mái Ấm Tình Thương cho gia đình nghèo.
Nghĩa Sinh Phước Tuy: Chúc mừng Sinh nhật thứ 47 (1969-2016)
Nghĩa Sinh Phước Tuy: Chúc mừng Sinh nhật thứ 47 (1969-2016)
Nghĩa Sinh: Hôm qua & Hôm nay
Nghĩa Sinh Phước Tuy: Chúc mừng Sinh nhật thứ 47 (1969-2016)
Nghĩa Sinh Phước Tuy: Chúc mừng Sinh nhật thứ 47 (1969-2016)
Nghĩa Sinh là sáng lập viên và là bảo trợ viên của Liên hội Á kiều AACC (từ 1983 tới 2016 và trong tương lai)
Huynh Trưởng Nghĩa Sinh làm việc với quý chức Thống Đốc từ năm 1975 đến nay (2016)
Huynh Trưởng Nghĩa Sinh hội họp với quý chức Tổng Thống Hoa Kỳ từ năm 1975 đến nay (2016)
Huynh Trưởng Nghĩa Sinh làm việc với quý chức Thị Trưởng Thành phố Chicago từ năm 1975 đến nay (2016)
Nghĩa Sinh là sáng lập viên và bảo trợ viên của Liên hội Á kiều AACC
Huynh Trưởng Nghĩa Sinh được Tổng Thống Hoa Kỳ trao tặng Huy Chương Tổng Thống vì Thiện Nghĩa ngày 13-04-1983 sau khi dùng cơm trưa với Tổng Thống Ronald Reagan tại Tòa Bạch Ốc
Huynh Trưởng Nghĩa Sinh được Tổng Thống Hoa Kỳ trao tặng Huy Chương Tổng Thống vì Thiện Nghĩa ngày 13-04-1983 sau khi dùng cơm trưa với Tổng Thống Ronald Reagan tại Tòa Bạch Ốc
NSPT giúp người nghèo dân tộc Châu Ro ngày 27-08-2016
Huynh Trưởng Nghĩa Sinh được Tổng Thống Hoa Kỳ trao tặng Huy Chương Tổng Thống vì Thiện Nghĩa ngày 13-04-1983 sau khi dùng cơm trưa với Tổng Thống Ronald Reagan tại Tòa Bạch Ốc
Huynh Trưởng Nghĩa Sinh được Tổng Thống Hoa Kỳ trao tặng Huy Chương Tổng Thống vì Thiện Nghĩa ngày 13-04-1983 sau khi dùng cơm trưa với Tổng Thống Ronald Reagan tại Tòa Bạch Ốc
Hình ảnh các Khóa Thường huấn về Nghệ thuật Lãnh đao và các hoạt động từ thiện của Đoàn Công tác Xã hội Nghĩa Sinh trong mùa Hè 2016 tại Việt Nam.
Hình ảnh các Khóa Thường huấn về Nghệ thuật Lãnh đao và các hoạt động từ thiện của Đoàn Công tác Xã hội Nghĩa Sinh trong mùa Hè 2016 tại Việt Nam.
Hình ảnh các Khóa Thường huấn về Nghệ thuật Lãnh đao và các hoạt động từ thiện của Đoàn Công tác Xã hội Nghĩa Sinh trong mùa Hè 2016 tại Việt Nam.
Hình ảnh các Khóa Thường huấn về Nghệ thuật Lãnh đao và các hoạt động từ thiện của Đoàn Công tác Xã hội Nghĩa Sinh trong mùa Hè 2016 tại Việt Nam.
Hình ảnh các Khóa Thường huấn về Nghệ thuật Lãnh đao và các hoạt động từ thiện của Đoàn Công tác Xã hội Nghĩa Sinh trong mùa Hè 2016 tại Việt Nam.
Khóa Thường huấn 70 Linh mục Giáo phận Kontum tháng 6-2016 do Huynh Trưởng Nghĩa Sinh đảm trách.
Khóa Thường huấn 70 Linh mục Giáo phận Kontum tháng 6-2016 do Huynh Trưởng Nghĩa Sinh đảm trách.
Khóa Thường huấn 70 Linh mục Giáo phận Kontum tháng 6-2016 do Huynh Trưởng Nghĩa Sinh đảm trách.
Khóa Thường huấn 70 Linh mục Giáo phận Kontum tháng 6-2016 do Huynh Trưởng Nghĩa Sinh đảm trách.
Khóa Thường huấn 70 Linh mục Giáo phận Kontum tháng 6-2016 do Huynh Trưởng Nghĩa Sinh đảm trách.