Trên 100 Linh mục tham dự Khóa Kỹ năng Lãnh đạo Phục vụ năm Thứ 6 (2012-2017) do Huynh Trưởng Nghĩa Sinh đảm trách

Trên 100 Linh mục tham dự Khóa Kỹ năng Lãnh đạo Phục vụ năm Thứ 6 (2012-2017) do Huynh Trưởng Nghĩa Sinh đảm trách

Tuần qua, Đức Cha Aloisiô Nguyễn Hùng Vị, Giám mục Giáo phận Kontum, đã đến chủ tọa lễ bế mạc Khóa Thường huấn Kỹ năng Lãnh đạo Phục vụ năm Thứ 6 (2012-2017) với sự tham dự đông đảo của trên 100 Linh mục từ các giáo xứ trong Giáo phận. Ngoài các Linh mục triều còn có quý Cha thuộc nhiều Hội dòng (như Dòng Chúa Cứu Thế, Dòng Đa Minh, Dòng Phanxicô, Dòng Tên, Dòng Ngôi Lời và các Tu đoàn khác). Nội dung chương trình thường huấn 2017 do Tiến sĩ Richard Darga, Khoa Trưởng Đại Học Chicago State University, và Tiến sĩ Nguyễn Trung Hiếu, Giáo sư và Huynh Trưởng Nghĩa Sinh đảm trách.

LÃNH ĐẠO VÀ NĂNG ĐỘNG NHÓM

Với đề tài “Lãnh đạo và Năng động Nhóm,” Giáo sư Richard cho biết con người được tạo dựng trên căn bản của nhóm và tập thể - từ nhóm gia đình, láng giềng, trường học đến nhóm sở làm, đồng liêu, cộng đồng. Vì vậy người lãnh đạo cần học hỏi thêm về năng động tập thể để biết tiến trình phát triển, tâm lý xử sự và những giai đoạn cùng diễn biến của nhóm để thi hành sứ vụ lãnh đạo được hữu hiệu hơn.

LÃNH ĐẠO THEO SỞ TRƯỜNG

Lãnh đạo theo Sở trường là phong cách lãnh đạo dựa vào ưu điểm hay thế mạnh của người lãnh đạo (leader) và dựa vào ưu điểm hay thế mạnh của nhóm lãnh đạo (leadership team). Theo Tiến sĩ Nguyễn Trung Hiếu, phong cách Lãnh đạo theo Sở trường đã được tổ chức Gallup nghiên cứu trên 50 năm qua với những kết quả cụ thể, tích cực, và bền lâu. Bốn phẩm cách quan trọng nhất của một người lãnh đạo theo nghiên cứu của viện Gallup là (1) Uy tín/Trust; (2) Nhân hậu/Compassion; (3) Ổn định/Stability; và (4) Hy vọng Tương lai/Hope for the Future.

CHỦ ĐỀ 6 NĂM THƯỜNG HUẤN KỸ NĂNG LÃNH ĐẠO

Các khóa thường huấn Kỹ năng Lãnh đạo Phục vụ đã được tổ chức tại Tòa Giám Mục Giáo phận Kontum liên tục trong 6 năm qua, từ năm 2012 đến năm 2017, với sự lãnh đạo và hỗ trợ kiên định của nhị vị chủ chăn Giáo phận là Đức Cha Micae Hoàng Đức Oanh và Đức Cha Aloisiô Nguyễn Hùng Vị. Chủ đề thảo luận của 6 khóa thường huấn Kỹ năng Lãnh đạo Phục vụ được ghi nhận như sau:

NĂM THƯỜNG HUẤN

CHỦ ĐỀ THƯỜNG HUẤN

* 2012

Kỹ năng Lãnh đạo Phục vụ (Servant Leadership Skills)

* 2013

Kỹ năng Lãnh đạo Thăng hóa (Transformational Leadership Skills)

* 2014

Kỹ năng Làm việc Nhóm (Teamwork Skills)

* 2015

Lãnh đạo Khiêm hạ (Leading with Humility)

* 2016

Lãnh đạo Gương mẫu (Leading by Example)

* 2017

Lãnh đạo và Năng động Nhóm (Leadership & Group Dynamics)
Lãnh đạo theo Sở trường (Strengths-based Leadership)

 HÌNH ẢNH KHÓA THƯỜNG HUẤN KỸ NĂNG LÃNH ĐẠO

PHONG CÁCH LÃNH ĐẠO PHỤC VỤ

Phong cách Lãnh đạo Phục vụ (Servant Leadership) là chủ đề chính của 6 khóa thường huấn Linh mục Giáo phận Kontum. Các kỹ năng lãnh đạo khác trong chương trình (như Kỹ năng Lãnh đạo Thăng hóa, Lãnh đạo Khiêm hạ, Lãnh đạo Gương mẫu, Lãnh đạo theo Sở trường) đã được thảo luận và học hỏi thêm nhằm phong phú hóa và hữu hiệu hóa Phong cách Lãnh đạo Phục vụ mà Đức Kitô là sáng tổ. Cụm từ “lãnh đạo phục vụ” đã được Robert Greenleaf đề cập đến trong một cuốn sách về lãnh đạo, “The Servant as Leader,” do ông soạn thảo và xuất bản năm 1970.

NGUYÊN LÝ LÃNH ĐẠO PHỤC VỤ

Robert Greenleaf đã đề cập đến những nguyên tắc căn bản của người Lãnh đạo Phục vụ trong tác phẩm đầu tay của ông để từ đó Larry Spears đã tóm lược lại thành 10 nguyên lý hay kỹ năng Lãnh đạo Phục vụ như sau:

 • Lắng nghe (Listening)
 • Thấu cảm (Empathy)
 • Chữa lành (Healing)
 • Nhận thức (Awareness)
 • Thuyết phục (Persuasion)
 • Ước mơ (Dream/Conceptualization)
 • Viễn kiến (Vision/Foresight)
 • Phục vụ/Quản gia (Serve/Stewardship)
 • Cam kết Phát triển Con người (Commitment to the Growth of People)
 • Cam kết Xây dựng Cộng đồng (Commitment to the Community Building)

LƯỢNG GIÁ 6 NĂM THƯỜNG HUẤN KỸ NĂNG LÃNH ĐẠO (2012-2017)

Sau đây là ý kiến của trên 100 Linh mục tham dự các khóa thường huấn Kỹ năng Lãnh đạo tại Tòa Giám Mục Kontum từ khóa TH năm 2012 đến khóa TH năm 2017. Quý Cha đã viết về ưu điểm, khuyết điểm, và đề nghị bổ sung cho các khóa TH trong tương lai.

 1. Ưu điểm
  1. 80% - Sự tận tụy và tận tình giảng dạy của giảng viên liên tục trong 6 năm qua và tâm tình khiêm tốn của quý Thầy khi chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm lãnh đạo.
  2. 75% - Khóa thường huấn nầy giúp ích rất nhiều cho các đấng trong đời sống mục tử.
  3. 75% - Một chương trình tuyệt vời mà quý Thầy đã giúp đoàn Linh mục vùng Tây nguyên xa xôi… Tạ ơn Chúa và Đức Mẹ Măng Đen. Xin cảm ơn quý Thầy và gia đình!
 2. Khuyết điểm
  1. 10% - Xin tổ chức thường huấn tại một phòng học khác thông thoáng hơn.
  2. 10% - Đề nghị nâng cấp hệ thống âm thanh để học viên theo dõi bài học rõ ràng hơn.
  3. 15% - Vì chữ PPT hơi nhỏ nên những học viên ngồi phía sau không đọc được trọn vẹn nội dung.
 3. Bổ sung
  1. 60% - Đề nghị tiếp tục chương trình thường huấn nầy trong những năm tới và xin thêm giờ học nếu có thể.
  2. 50% - Sau phần diễn giảng lý thuyết, đề nghị quý Thầy cho học viên thực tập về kỹ năng làm việc nhóm và nghệ thuật lãnh đạo.
  3. 50% - Nếu có ngân khoản, đề nghị in thêm tài liệu đã được học hỏi trong lớp.

TẦM NHÌN TƯƠNG LAI: CHƯƠNG TRÌNH CAO HỌC LÃNH ĐẠO CỘNG ĐOÀN

Trong Anh ngữ, tiết mục nầy mang tựa đề là “Vision for the Future: The Master’s degree Program in Community Leadership.” Cảm nhận được tầm mức quan trọng của lãnh đạo trong mọi sinh hoạt của con người và nhân loại – từ cá nhân, gia đình, trường học và công sở, đến giáo đường, cộng đồng, quốc gia và quốc tế. Cảm nhận lãnh đạo nầy còn được khuyến khích và động viên bởi những lượng giá trung thực – mỗi năm và 6 năm liên tiếp – của trên 100 Linh mục tham dự như được ghi nhận trong phần lương giá ghi trên. Vì vậy, chương trình Cao học Lãnh đạo Cộng đoàn sẽ được thành lập vào năm 2018 như là bước nối kết của 3 bộ phận trong 1 tổng thể:

 1. Chương trình Chứng chỉ (Certificate program)
 2. Chương trình Cao học (Master’s degree program)
 3. Chương trình Tiến sĩ (Doctor’s degree program)

Tham dự viên có thể theo học các chương trình ghi trên tại Hoa Kỳ hay tại Việt Nam (online). Học viên theo học tại Việt Nam sẽ thi tốt nghiệp và nhận bằng Cao học Lãnh đạo Cộng đoàn tại Hoa Kỳ cùng ngày với các sinh viên Mỹ học chung trường. Cơ sở cấp văn bằng Cao học Lãnh đạo Cộng đoàn (Master of Community Leadership) là một trường đại học đã được thành lập trên 150 năm nay tại Hoa Kỳ. Viện đại học nầy đã và đang hợp tác với Nghĩa Sinh và Huynh Trưởng Nghĩa Sinh trong 7 năm qua.

TÂM TÌNH CẢM TẠ VÀ TRI ÂN

Sau phần huấn từ và cảm nhận của Đức Giám Mục, Cha Tổng Đại Diện, và Khoa Trưởng Richard Darga, Thầy Giuse Nguyễn Trung Hiếu đã chia sẻ với cộng đoàn tâm tình cảm tạ và tri ân nội dung như sau.

Trọng kính Đức Cha, Cha Tổng và quý Cha trong Đức Kitô. Con muốn nhân đây, trong giây phút linh thiêng nầy, dâng lời cảm tạ và tri ân Đức Cha đã ban phép cho con đến Giáo phận Kontum để hầu việc Chúa và giúp việc Đức Cha. Chúng con vô cùng xúc động được quý Cha trong Giáo phận rộng lòng đón nhận chúng con, là những giáo dân từ phương xa, đến chia sẻ với các đấng về hành trình lãnh đạo phục vụ của những người con cái Chúa trong xã hội ngày nay. Kính chúc Đức Cha, Cha Tổng và quý Cha sức khỏe phong phú và dồi dào ân sủng Thiên Chúa!

- Người viết: Đoàn Nhân Ái

Đoàn Nhân Ái
(05/07/2017 - 2303 lượt xem)

Các bài viết khác cùng tác giả Đoàn Nhân Ái