Hân hoan chúc mừng Ngày lễ Độc lập của Hoa Kỳ -- Ngày 4 tháng 7 năm 2020

 Hân hoan chúc mừng Ngày lễ Độc lập của Hoa Kỳ - Ngày 4 tháng 7 năm 2020

HAPPY FOURTH OF JULY!

Bản Tuyên ngôn Độc lập của Hoa Kỳ

Nhân ngày lễ Độc lập của Hoa Kỳ -- ngày 4 tháng 7 năm 2020, chúng ta cùng nhau ôn lại một văn kiện lịch sử quan trọng dẫn đến ngày lập quốc -- ngày quốc khánh của Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ, đó là Bản Tuyên ngôn Độc Lập ngày 4/7/1776. Theo tài liệu của Bách khoa Từ điển Wikipedia thì bản Tuyên ngôn Độc lập của Hoa Kỳ do Thomas Jefferson soạn thảo, ghi dấu ảnh hưởng của triết học Khai sáng và kết quả của cuộc Cách mạng Anh năm 1688. Nội dung chính của bản tuyên ngôn được dựa trên tư tưởng của một triết gia người Anh ở thế kỷ 16, John Locke. Theo lý thuyết của John Locke, ba quyền cơ bản không thể bị tước đoạt của con người là quyền được sống, quyền tự do và quyền sở hữu -- được Jefferson đề cập tới trong bản tuyên ngôn là quyền được mưu cầu hạnh phúc.

Nguyên văn Bản Tuyên ngôn Độc lập Hoa Kỳ ngày 4/7/1776


  

- VP Nghĩa Sinh Chicago

HDHT Nghĩa Sinh
(04/07/2020 - 1329 lượt xem)

Các bài viết khác cùng tác giả HDHT Nghĩa Sinh
3 - NGHĨA SINH THÀNH KÍNH PHÂN UU (12/03/2021 - 1102 lượt xem)
4 - Thành Kính Phân Ưu (27/01/2020 - 836 lượt xem)