Thành Kính Phân Ưu

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

 


Văn phòng Nghĩa Sinh trung ương nhận được tin buồn:

Bà cố Anna PHẠM THỊ SEN

sinh năm 1928 tại Ninh Bình, thân mẫu của Linh mục Gioan Trần Anh Thư là Phương Đoàn Trưởng Nghĩa Sinh Nha Trang trước năm 1975.

Bà cố Anna được an nghỉ trong Chúa lúc 11 giờ trưa Chúa nhật 19-1-2020 tại tư gia.

Thánh lễ An táng lúc 5g sáng thứ Tư, ngày  22-1-2020, do Đức Giám mục Giáo phận Nha Trang chủ tế tại Nhà thờ Antôn, Giáo xứ Vĩnh Phước, Nha Trang và được an táng tại Nghĩa trang Giáo xứ Ba Làng.

Hội Đồng Huynh Trưởng Nghĩa Sinh và Phương Đoàn Nghĩa Sinh các nơi xin kính lời phân ưu cùng Huynh Trưởng Trần Anh Thư và toàn thể tang quyến.

Nguyện xin cho linh hồn Anna sớm về nước Chúa trên Thiên Đàng.

T.M. Hiệp Đoàn Nghĩa Sinh Việt Nam & Hải Ngoại

 

 

 

Hội Đồng Huynh Trưởng Nghĩa Sinh 

Phương Đoàn Nghĩa Sinh Sài Gòn, Phước Tuy, Phan Thiết, Nha Trang, Gia Định, Bình Dương và Phương Đoàn Nghĩa Sinh Chicago

Liên Đoàn Nghĩa Sinh Công Giáo Nghệ An và Hà Tĩnh

Nhóm Cựu Nghĩa Sinh Việt Nam & Hải Ngoại

 

HDHT Nghĩa Sinh
(27/01/2020 - 836 lượt xem)

Các bài viết khác cùng tác giả HDHT Nghĩa Sinh
3 - NGHĨA SINH THÀNH KÍNH PHÂN UU (12/03/2021 - 1102 lượt xem)