Đoàn Công Tác Xã Hội Nghĩa Sinh nhận 60 triệu VND từ ân nhân ngày 6/5/2016 cho Dự án “Lu đựng nước uống cho gia đình cao tuổi nghèo khó”

 Xin cảm ơn lòng quảng đại của quý ân nhân Đoàn Công Tác Xã Hội Nghĩa Sinh

Đoàn Công Tác Xã Hội Nghĩa Sinh chân thành cảm ơn tấm lòng quảng đại của quý ân nhân sau đây đã tích cực hỗ trợ Đoàn Công Tác Xã Hội Nghĩa Sinh trong chương trình giúp đỡ đồng bào cao tuổi, đau yếu, khó nghèo, neo đơn...

Dự án: "Lu đựng nước uống cho gia đình cao tuổi nghèo khó"

Ngay sau khi công tác xã hội, từ thiện được thực hiện ngày 15/05/2016, Đoàn CTXH Nghĩa Sinh sẽ tường trình thành quả công tác và hình ảnh cụ thể trên Trang nhà của NghiaSinh Intl, Inc. và Trang thông tin Nghĩa Sinh Phước Tuy:

***NghiaSinh Intl, Inc.
www.NghiaSinh.org

***NghiaSinh PhuocTuy
https://www.facebook.com/NghiasinhPhuoctuy

Nguyện xin Thượng đế chúc lành cho quý ân nhân và những người thân trong gia đình.

Mời bấm vào đây để xem hình NSPT và Đoàn CTXH Nghĩa Sinh:
1) http://www.nghiasinh.org/?mode=new_nd&stt=998
2) http://www.nghiasinh.org/?mode=new_nd&stt=970
3) http://www.nghiasinh.org/?mode=new_nd&stt=958
4) http://www.nghiasinh.org/?mode=new_nd&stt=875
5) http://www.nghiasinh.org/?mode=new_nd&stt=873
6) http://www.nghiasinh.org/?mode=new_nd&stt=863
7) http://www.nghiasinh.org/?mode=new_nd&stt=861
8) http://www.nghiasinh.org/?mode=new_nd&stt=85 
9) http://www.nghiasinh.org/?mode=new_nd&stt=843
10) http://www.nghiasinh.org/?mode=new_nd&stt=837
11) http://www.nghiasinh.org/?mode=new_nd&stt=814
12) http://www.nghiasinh.org/?mode=pic_dsalbum&id_album=250
13) http://www.nghiasinh.org/?mode=pic_dsalbum&id_album=39 
14) http://www.nghiasinh.org/img/tonghop/htns_congtactuthienbacai.pdf
15)  http://www.nghiasinh.org/?mode=new_nd&stt=1033


Đoàn CTXH Nghĩa Sinh
(04/05/2016 - 2941 lượt xem)

Các bài viết khác cùng tác giả Đoàn CTXH Nghĩa Sinh
26 - Lòng biết ơn (22/11/2008 - 23928 lượt xem)