Album 'Phương Đoàn Nghĩa Sinh Phước Tuy'

Back to "Thư Viện Ảnh"
Huy hiệu các Khóa huấn luyện NS & các Trại trường NS
Chúc mừng Sinh Nhật thứ 40 của Nghĩa Sinh Phước Tuy: Tinh thần cao, Tâm thân khỏe, Tình NS vững bền !
Chiếc bánh mừng Sinh Nhật NS/PT 40 năm thành lập, với ngọn nến sáng của 40 năm phục vụ là niềm hy...
Trưởng Vũ Ngoc Dũng (NSKG) xúc động phát biểu : “Sau trên 30 năm xa cách, mất liên lạc với Nghĩa Sinh,...
Tuần qua, các anh chị Nghĩa Sinh Phước Tuy đã đến thăm gia đình Nghĩa Sinh Sống Hùng tại Tây Ninh trong...
Tuần qua, các anh chị Nghĩa Sinh Phước Tuy đã đến thăm gia đình Nghĩa Sinh Sống Hùng tại Tây Ninh trong...
Tuần qua, các anh chị Nghĩa Sinh Phước Tuy đã đến thăm gia đình Nghĩa Sinh Sống Hùng tại Tây Ninh trong...
Nghĩa Sinh Trần Bá Tào từ Hoa Kỳ về thăm thân mẫu tại Phước Tuy và cầu nguyện cho thân phụ đã qua...
Nghĩa Sinh Trần Bá Tào từ Hoa Kỳ về thăm thân mẫu tại Phước Tuy và cầu nguyện cho thân phụ đã qua...
Nghĩa Sinh Trần Bá Tào từ Hoa Kỳ về thăm thân mẫu tại Phước Tuy và cầu nguyện cho thân phụ đã qua...
Sinh Nhật Nghĩa Sinh Phước Tuy: 10/10/1969 - 10/10/2010
Sinh Nhật Nghĩa Sinh Phước Tuy: 10/10/1969 - 10/10/2010
Sinh Nhật Nghĩa Sinh Phước Tuy: 10/10/1969 - 10/10/2010
Sinh Nhật Nghĩa Sinh Phước Tuy: 10/10/1969 - 10/10/2010
Sinh Nhật Nghĩa Sinh Phước Tuy: 10/10/1969 - 10/10/2010
Nghĩa Sinh Phước Tuy mừng Xuân Tân Mão * Ngày 14-01-2011
Nghĩa Sinh Phước Tuy mừng Xuân Tân Mão * Ngày 14-01-2011
Nghĩa Sinh Phước Tuy mừng Xuân Tân Mão * Ngày 14-01-2011
Nghĩa Sinh Phước Tuy mừng Xuân Tân Mão * Ngày 14-01-2011
Nghĩa Sinh Phước Tuy mừng Xuân Tân Mão * Ngày 14-01-2011
Vào lúc 10 giờ ngày 12-02-2011 tức ngày mồng 10 Tết, buổi họp mặt tân niên đã đươc tổ chức tại...
Vào lúc 10 giờ ngày 12-02-2011 tức ngày mồng 10 Tết, buổi họp mặt tân niên đã đươc tổ chức tại...
Chúc mừng Sinh Nhật 40 của Nghĩa Sinh Phước Tuy 1969-2009
Vào lúc 10 giờ ngày 12-02-2011 tức ngày mồng 10 Tết, buổi họp mặt tân niên đã đươc tổ chức tại...
Vào lúc 10 giờ ngày 12-02-2011 tức ngày mồng 10 Tết, buổi họp mặt tân niên đã đươc tổ chức tại...
Thành thật phân ưu cùng NSPT, NS Hiền và tang quyến !
Thành thật phân ưu cùng NSPT, NS Hiền và tang quyến !
Thành thật phân ưu cùng NSPT, NS Hiền và tang quyến !
Thành thật phân ưu cùng NSPT, NS Hiền và tang quyến !
Thành thật phân ưu cùng NSPT, NS Hiền và tang quyến !
Hình ảnh Nghĩa Sinh Phước Tuy tổ chức họp mặt tất niên và mừng đón Xuân Quý Tỵ 2013 cùng với quý...
Hình ảnh Nghĩa Sinh Phước Tuy tổ chức họp mặt tất niên và mừng đón Xuân Quý Tỵ 2013 cùng với quý...
Hình ảnh Nghĩa Sinh Phước Tuy tổ chức họp mặt tất niên và mừng đón Xuân Quý Tỵ 2013 cùng với quý...
Hình ảnh Nghĩa Sinh Phước Tuy tổ chức họp mặt tất niên và mừng đón Xuân Quý Tỵ 2013 cùng với quý...
Hình ảnh Nghĩa Sinh Phước Tuy tổ chức họp mặt tất niên và mừng đón Xuân Quý Tỵ 2013 cùng với quý...
Hình ảnh Nghĩa Sinh Phước Tuy tổ chức họp mặt tất niên và mừng đón Xuân Quý Tỵ 2013 cùng với quý...
Hình ảnh Nghĩa Sinh Phước Tuy tổ chức họp mặt tất niên và mừng đón Xuân Quý Tỵ 2013 cùng với quý...
Hình ảnh Nghĩa Sinh Phước Tuy tổ chức họp mặt tất niên và mừng đón Xuân Quý Tỵ 2013 cùng với quý...
Hình ảnh Nghĩa Sinh Phước Tuy tổ chức họp mặt tất niên và mừng đón Xuân Quý Tỵ 2013 cùng với quý...
Hình ảnh Nghĩa Sinh Phước Tuy tổ chức họp mặt tất niên và mừng đón Xuân Quý Tỵ 2013 cùng với quý...
Nghĩa Sinh Phước Tuy tổ chức họp mặt tất niên
Nghĩa Sinh Phước Tuy tổ chức họp mặt tất niên
Nghĩa Sinh Phước Tuy tổ chức họp mặt tất niên
Nghĩa Sinh Phước Tuy tổ chức họp mặt tất niên
Nghĩa Sinh Phước Tuy tổ chức họp mặt tất niên
Địa danh Bà Rịa: Nơi một số Nghĩa Sinh Phước Tuy sinh sống và công tác.
Địa danh Bà Rịa: Nơi một số Nghĩa Sinh Phước Tuy sinh sống và công tác.
Địa danh Bà Rịa: Nơi một số Nghĩa Sinh Phước Tuy sinh sống và công tác.
Địa danh Bà Rịa: Nơi một số Nghĩa Sinh Phước Tuy sinh sống và công tác.
Địa danh Bà Rịa: Nơi một số Nghĩa Sinh Phước Tuy sinh sống và công tác.
NSPT đang thể hiện lời tuyên hứa thứ 2 của Nghĩa Sinh là giúp ích cho nhân loại, đồng hương, nhất là...
NSPT đang thể hiện lời tuyên hứa thứ 2 của Nghĩa Sinh là giúp ích cho nhân loại, đồng hương, nhất là...
NSPT đang thể hiện lời tuyên hứa thứ 2 của Nghĩa Sinh là giúp ích cho nhân loại, đồng hương, nhất là...
NSPT đang thể hiện lời tuyên hứa thứ 2 của Nghĩa Sinh là giúp ích cho nhân loại, đồng hương, nhất là...
NSPT đang thể hiện lời tuyên hứa thứ 2 của Nghĩa Sinh là giúp ích cho nhân loại, đồng hương, nhất là...
Các cựu Trưởng Nghĩa Sinh tìm dịp ngồi lại với nhau trong tinh nghĩa anh chị em với nhau để thăm hỏi,...
Các cựu Trưởng Nghĩa Sinh tìm dịp ngồi lại với nhau trong tinh nghĩa anh chị em với nhau để thăm hỏi,...
Các cựu Trưởng Nghĩa Sinh tìm dịp ngồi lại với nhau trong tinh nghĩa anh chị em với nhau để thăm hỏi,...
Các cựu Trưởng Nghĩa Sinh tìm dịp ngồi lại với nhau trong tinh nghĩa anh chị em với nhau để thăm hỏi,...
Các cựu Trưởng Nghĩa Sinh tìm dịp ngồi lại với nhau trong tinh nghĩa anh chị em với nhau để thăm hỏi,...
Với sự trợ giúp quý báu của Trưởng Nhi và Trưởng Phúc, gia đình CMNS Phước Tuy đã quyên góp được...
Bãi Dâu là một trong những địa điểm được các trưởng dự đinh tổ chức Khánh Nhật Nghĩa Sinh...
Quý Trưởng Phúc, Trưởng Nhi, Trưởng Lam, Trưởng Oánh đang điều nghiên địa điểm Trại Họp mặt...
Trung tâm du lịch sinh thái BCV ở Xã Vĩnh Thanh cũng là một địa điểm được đề nghị làm nơi họp...
Nghĩa Sinh Phước Thuy đang thăm viếng NS Thu và an ủi, giúp đỡ gia đình anh tại BV Chợ Rẫy, Saigon.
Nhóm Thiện Nghĩa cựu Nghĩa Sinh phân phát quà cho đồng bào nghèo ở Tây Ninh.
Nhóm Thiện Nghĩa cựu Nghĩa Sinh đi thăm viếng một cựu Trưởng Nghĩa Sinh đang bị bệnh.
Nhóm Thiện Nghĩa cựu Nghĩa Sinh tham gia các sinh hoạt văn hóa, giáo dục.
Chúc mừng Sinh nhật 44 Nghĩa Sinh Phước Tuy !
Chúc mừng Sinh nhật 44 Nghĩa Sinh Phước Tuy !
Chúc mừng Sinh nhật 44 Nghĩa Sinh Phước Tuy !
Chúc mừng Sinh nhật 44 Nghĩa Sinh Phước Tuy !
Chúc mừng Sinh nhật 44 Nghĩa Sinh Phước Tuy !
Chúc mừng Sinh nhật 44 Nghĩa Sinh Phước Tuy !
Chúc mừng Sinh nhật 44 Nghĩa Sinh Phước Tuy !
Chúc mừng Sinh nhật 44 Nghĩa Sinh Phước Tuy !
Chúc mừng Sinh nhật 44 Nghĩa Sinh Phước Tuy !
Chúc mừng Sinh nhật 44 Nghĩa Sinh Phước Tuy !
Chúc mừng Sinh nhật 44 Nghĩa Sinh Phước Tuy !
Chúc mừng Sinh nhật 44 Nghĩa Sinh Phước Tuy !
Chúc mừng Sinh nhật 44 Nghĩa Sinh Phước Tuy !
Chúc mừng Sinh nhật 44 Nghĩa Sinh Phước Tuy !
Chúc mừng Sinh nhật 44 Nghĩa Sinh Phước Tuy !
Chúc mừng Sinh nhật 44 Nghĩa Sinh Phước Tuy !
Chúc mừng Sinh nhật 44 Nghĩa Sinh Phước Tuy !
Chúc mừng Sinh nhật 44 Nghĩa Sinh Phước Tuy !
Chúc mừng Sinh nhật 44 Nghĩa Sinh Phước Tuy !
Chúc mừng Sinh nhật 44 Nghĩa Sinh Phước Tuy !
Chúc mừng Sinh nhật 44 Nghĩa Sinh Phước Tuy !
Chúc mừng Sinh nhật 44 Nghĩa Sinh Phước Tuy !
Chúc mừng Sinh nhật 44 Nghĩa Sinh Phước Tuy !
Chúc mừng Sinh nhật 44 Nghĩa Sinh Phước Tuy !
Chúc mừng Sinh nhật 44 Nghĩa Sinh Phước Tuy !
Chúc mừng Sinh nhật 44 Nghĩa Sinh Phước Tuy !
Chúc mừng Sinh nhật 44 Nghĩa Sinh Phước Tuy !
Chúc mừng Sinh nhật 44 Nghĩa Sinh Phước Tuy !
Xã đảo Long Sơn (Vũng Tàu, Bà Rịa) là địa điểm họp mặt Tết Giáp Ngọ của cựu Nghĩa Sinh Việt Nam...
Xã đảo Long Sơn (Vũng Tàu, Bà Rịa) là địa điểm họp mặt Tết Giáp Ngọ của cựu Nghĩa Sinh Việt Nam...
Xã đảo Long Sơn (Vũng Tàu, Bà Rịa) là địa điểm họp mặt Tết Giáp Ngọ của cựu Nghĩa Sinh Việt Nam...
Xã đảo Long Sơn (Vũng Tàu, Bà Rịa) là địa điểm họp mặt Tết Giáp Ngọ của cựu Nghĩa Sinh Việt Nam...
Xã đảo Long Sơn (Vũng Tàu, Bà Rịa) là địa điểm họp mặt Tết Giáp Ngọ của cựu Nghĩa Sinh Việt Nam...
Xã đảo Long Sơn (Vũng Tàu, Bà Rịa) là địa điểm họp mặt Tết Giáp Ngọ của cựu Nghĩa Sinh Việt Nam...
Xã đảo Long Sơn (Vũng Tàu, Bà Rịa) là địa điểm họp mặt Tết Giáp Ngọ của cựu Nghĩa Sinh Việt Nam...
Xã đảo Long Sơn (Vũng Tàu, Bà Rịa) là địa điểm họp mặt Tết Giáp Ngọ của cựu Nghĩa Sinh Việt Nam...
Xã đảo Long Sơn (Vũng Tàu, Bà Rịa) là địa điểm họp mặt Tết Giáp Ngọ của cựu Nghĩa Sinh Việt Nam...
Xã đảo Long Sơn (Vũng Tàu, Bà Rịa) là địa điểm họp mặt Tết Giáp Ngọ của cựu Nghĩa Sinh Việt Nam...
Xã đảo Long Sơn (Vũng Tàu, Bà Rịa) là địa điểm họp mặt Tết Giáp Ngọ của cựu Nghĩa Sinh Việt Nam...
Xã đảo Long Sơn (Vũng Tàu, Bà Rịa) là địa điểm họp mặt Tết Giáp Ngọ của cựu Nghĩa Sinh Việt Nam...
Xã đảo Long Sơn (Vũng Tàu, Bà Rịa) là địa điểm họp mặt Tết Giáp Ngọ của cựu Nghĩa Sinh Việt Nam...
Chúc mừng Sinh nhật 45 NSPT !
Chúc mừng Sinh nhật 45 NSPT !
Chúc mừng Sinh nhật 45 NSPT !
Chúc mừng Sinh nhật 45 NSPT !
Chúc mừng Sinh nhật 45 NSPT !
Tiệc mừng Sinh nhật 45 Nghĩa Sinh Phước Tuy * 1969-2014
Tiệc mừng Sinh nhật 45 Nghĩa Sinh Phước Tuy * 1969-2014
Tiệc mừng Sinh nhật 45 Nghĩa Sinh Phước Tuy * 1969-2014
Tiệc mừng Sinh nhật 45 Nghĩa Sinh Phước Tuy * 1969-2014
Tiệc mừng Sinh nhật 45 Nghĩa Sinh Phước Tuy * 1969-2014
Tiệc mừng Sinh nhật 45 Nghĩa Sinh Phước Tuy * 1969-2014
Tiệc mừng Sinh nhật 45 Nghĩa Sinh Phước Tuy * 1969-2014
Tiệc mừng Sinh nhật 45 Nghĩa Sinh Phước Tuy * 1969-2014
Tiệc mừng Sinh nhật 45 Nghĩa Sinh Phước Tuy * 1969-2014
Tiệc mừng Sinh nhật 45 Nghĩa Sinh Phước Tuy * 1969-2014
Tiệc mừng Sinh nhật 45 Nghĩa Sinh Phước Tuy * 1969-2014
Tiệc mừng Sinh nhật 45 Nghĩa Sinh Phước Tuy * 1969-2014
Tiệc mừng Sinh nhật 45 Nghĩa Sinh Phước Tuy * 1969-2014
Tiệc mừng Sinh nhật 45 Nghĩa Sinh Phước Tuy * 1969-2014
Tiệc mừng Sinh nhật 45 Nghĩa Sinh Phước Tuy * 1969-2014
Tiệc mừng Sinh nhật 45 Nghĩa Sinh Phước Tuy * 1969-2014
Tiệc mừng Sinh nhật 45 Nghĩa Sinh Phước Tuy * 1969-2014
Tiệc mừng Sinh nhật 45 Nghĩa Sinh Phước Tuy * 1969-2014
Tiệc mừng Sinh nhật 45 Nghĩa Sinh Phước Tuy * 1969-2014
Tiệc mừng Sinh nhật 45 Nghĩa Sinh Phước Tuy * 1969-2014
Hình ảnh tiêu biểu hoạt động NSPT: Quá khứ, hiện tại và tương lai …
Hình ảnh tiêu biểu hoạt động NSPT: Quá khứ, hiện tại và tương lai …
Hình ảnh tiêu biểu hoạt động NSPT: Quá khứ, hiện tại và tương lai …
Hình ảnh tiêu biểu hoạt động NSPT: Quá khứ, hiện tại và tương lai …
Hình ảnh tiêu biểu hoạt động NSPT: Quá khứ, hiện tại và tương lai …
Hình ảnh tiêu biểu hoạt động NSPT: Quá khứ, hiện tại và tương lai …
Hình ảnh tiêu biểu hoạt động NSPT: Quá khứ, hiện tại và tương lai …
Hình ảnh tiêu biểu hoạt động NSPT: Quá khứ, hiện tại và tương lai …
Hình ảnh tiêu biểu hoạt động NSPT: Quá khứ, hiện tại và tương lai …
Hình ảnh tiêu biểu hoạt động NSPT: Quá khứ, hiện tại và tương lai …
NSPT công tác xã hội * Tháng 10-2014
NSPT công tác xã hội * Tháng 10-2014
NSPT công tác xã hội * Tháng 10-2014
NSPT công tác xã hội * Tháng 10-2014
NSPT công tác xã hội * Tháng 10-2014
NSPT công tác xã hội * Tháng 10-2014
NSPT công tác xã hội * Tháng 10-2014
NSPT công tác xã hội * Tháng 10-2014
NSPT công tác xã hội * Tháng 10-2014
NSPT công tác xã hội * Tháng 10-2014
NSPT công tác xã hội * Tháng 10-2014
NSPT công tác xã hội * Tháng 10-2014
NSPT công tác xã hội * Tháng 10-2014
Trại Hè Truyền Thống Nghĩa Sinh 31/07/2015 tại Vũng Tàu.
Trại Hè Truyền Thống Nghĩa Sinh 31/07/2015 tại Vũng Tàu.
Trại Hè Truyền Thống Nghĩa Sinh 31/07/2015 tại Vũng Tàu.
Trại Hè Truyền Thống Nghĩa Sinh 31/07/2015 tại Vũng Tàu.
Trại Hè Truyền Thống Nghĩa Sinh 31/07/2015 tại Vũng Tàu.
Trại Hè Truyền Thống Nghĩa Sinh 31/07/2015 tại Vũng Tàu.
Trại Hè Truyền Thống Nghĩa Sinh 31/07/2015 tại Vũng Tàu.
Trại Hè Truyền Thống Nghĩa Sinh 31/07/2015 tại Vũng Tàu.
Trại Hè Truyền Thống Nghĩa Sinh 31/07/2015 tại Vũng Tàu.
Trại Hè Truyền Thống Nghĩa Sinh 31/07/2015 tại Vũng Tàu.
Trại Hè Truyền Thống Nghĩa Sinh 31/07/2015 tại Vũng Tàu.
Trại Hè Truyền Thống Nghĩa Sinh 31/07/2015 tại Vũng Tàu.
Trại Hè Truyền Thống Nghĩa Sinh 31/07/2015 tại Vũng Tàu.
Trại Hè Truyền Thống Nghĩa Sinh 31/07/2015 tại Vũng Tàu.
Trại Hè Truyền Thống Nghĩa Sinh 31/07/2015 tại Vũng Tàu.
Trại Hè Truyền Thống Nghĩa Sinh 31/07/2015 tại Vũng Tàu.
Trại Hè Truyền Thống Nghĩa Sinh 31/07/2015 tại Vũng Tàu.
Trại Hè Truyền Thống Nghĩa Sinh 31/07/2015 tại Vũng Tàu.
Trại Hè Truyền Thống Nghĩa Sinh 31/07/2015 tại Vũng Tàu.
Trại Hè Truyền Thống Nghĩa Sinh 31/07/2015 tại Vũng Tàu.
Tiệc mừng Sinh nhật Nghĩa Sinh Phước Tuy năm thứ 46 (1969-2015) tại Vũng Tàu, Phước Tuy, Việt Nam.
Tiệc mừng Sinh nhật Nghĩa Sinh Phước Tuy năm thứ 46 (1969-2015) tại Vũng Tàu, Phước Tuy, Việt Nam.
Tiệc mừng Sinh nhật Nghĩa Sinh Phước Tuy năm thứ 46 (1969-2015) tại Vũng Tàu, Phước Tuy, Việt Nam.
Tiệc mừng Sinh nhật Nghĩa Sinh Phước Tuy năm thứ 46 (1969-2015) tại Vũng Tàu, Phước Tuy, Việt Nam.
Tiệc mừng Sinh nhật Nghĩa Sinh Phước Tuy năm thứ 46 (1969-2015) tại Vũng Tàu, Phước Tuy, Việt Nam.
Tiệc mừng Sinh nhật Nghĩa Sinh Phước Tuy năm thứ 46 (1969-2015) tại Vũng Tàu, Phước Tuy, Việt Nam.
Tiệc mừng Sinh nhật Nghĩa Sinh Phước Tuy năm thứ 46 (1969-2015) tại Vũng Tàu, Phước Tuy, Việt Nam.
Tiệc mừng Sinh nhật Nghĩa Sinh Phước Tuy năm thứ 46 (1969-2015) tại Vũng Tàu, Phước Tuy, Việt Nam.
Tiệc mừng Sinh nhật Nghĩa Sinh Phước Tuy năm thứ 46 (1969-2015) tại Vũng Tàu, Phước Tuy, Việt Nam.
Tiệc mừng Sinh nhật Nghĩa Sinh Phước Tuy năm thứ 46 (1969-2015) tại Vũng Tàu, Phước Tuy, Việt Nam.
Chúc mừng Sinh nhật NSPT năm thứ 46 * Huynh Trưởng Nghĩa Sinh
Chúc mừng Sinh nhật NSPT năm thứ 46 * Huynh Trưởng Nghĩa Sinh
Chúc mừng Sinh nhật NSPT năm thứ 47 * Huynh Trưởng Nghĩa Sinh
Chúc mừng Sinh nhật NSPT năm thứ 46 * Huynh Trưởng Nghĩa Sinh
Chúc mừng Sinh nhật NSPT năm thứ 46 * Huynh Trưởng Nghĩa Sinh
Chúc mừng Sinh nhật thứ 48 của Phương đoàn Nghĩa Sinh Phước Tuy * 1969-2017
Chúc mừng Sinh nhật thứ 48 của Phương đoàn Nghĩa Sinh Phước Tuy * 1969-2017
Chúc mừng Sinh nhật thứ 48 của Phương đoàn Nghĩa Sinh Phước Tuy * 1969-2017
Chúc mừng Sinh nhật thứ 48 của Phương đoàn Nghĩa Sinh Phước Tuy * 1969-2017
Chúc mừng Sinh nhật thứ 48 của Phương đoàn Nghĩa Sinh Phước Tuy * 1969-2017
Chúc mừng Sinh nhật thứ 48 của Phương đoàn Nghĩa Sinh Phước Tuy * 1969-2017
Chúc mừng Sinh nhật thứ 48 của Phương đoàn Nghĩa Sinh Phước Tuy * 1969-2017
Chúc mừng Sinh nhật thứ 48 của Phương đoàn Nghĩa Sinh Phước Tuy * 1969-2017
Chúc mừng Sinh nhật thứ 48 của Phương đoàn Nghĩa Sinh Phước Tuy * 1969-2017
Chúc mừng Sinh nhật thứ 48 của Phương đoàn Nghĩa Sinh Phước Tuy * 1969-2017
Chúc mừng Sinh nhật thứ 48 của Phương đoàn Nghĩa Sinh Phước Tuy * 1969-2017
Chúc mừng Sinh nhật thứ 48 của Phương đoàn Nghĩa Sinh Phước Tuy * 1969-2017
Chúc mừng Sinh nhật thứ 48 của Phương đoàn Nghĩa Sinh Phước Tuy * 1969-2017
Chúc mừng Sinh nhật thứ 48 của Phương đoàn Nghĩa Sinh Phước Tuy * 1969-2017
Chúc mừng Sinh nhật thứ 48 của Phương đoàn Nghĩa Sinh Phước Tuy * 1969-2017