AI TÍN: Cha Gentil–Linh hướng Nghĩa Sinh Công Giáo (1965-1975) đã an nghỉ trong Chúa ngày 29-07-2022

Gia đình Nghĩa Sinh VN & HN
(01/08/2022 - 1993 lượt xem)